19 kwietnia 2019

Pracownikom FCA zależy na przełożeniu zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju na konkretne rezultaty

FCA: zależy nam na przełożeniu zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju na konkretne rezultaty

W 2018 r. FCA konsekwentnie przekładała swoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju na konkretne działania, których celem było tworzenie długofalowej wartości w sposób odpowiedzialny. Grupa FCA zdaje sobie sprawę z wpływu, jaki jej działalność i produkty wywierają na społeczeństwo i środowisko, a także na jej rolę w opracowywaniu rozwiązań mających na celu ograniczanie niekorzystnego wpływu na środowisko. Naszą działalność prowadzimy w sposób odpowiedzialny, konsekwentnie realizując Cele Zrównoważonego Rozwoju zawarte w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

W opublikowanym 12 kwietnia 2019 roku na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdaniu z realizacji strategii zrównoważonego rozwoju FCA za rok 2018 przedstawiono interesariuszom najistotniejsze osiągnięcia Grupy w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, a także jej cele długofalowe.

W 2018 r. dostarczyliśmy 4,8 mln pojazdów klientom na całym świecie, konsekwentnie ograniczając przy tym niekorzystny wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. W ciągu ostatnich 8 lat emisje CO2 ograniczyliśmy o 27%, zużycie wody o 38%, a ilość odpadów przemysłowych powstających w naszych montowniach i tłoczniach przy produkcji jednego samochodu o 62%. W działania proekologiczne zaangażowaliśmy również naszą załogę pracowniczą. Tylko w 2018 r. pracownicy z całego świata przekazali nam 2,4 mln sugestii możliwych udoskonaleń w produktach i procesach.

Konsekwentnie staramy się działać w sposób odpowiedzialny przy pracach nad naszymi pojazdami, dążąc do opracowywania wydajnych układów przeniesienia napędu, technologii elektryfikacji, udoskonalania aerodynamiki, zmniejszania masy, a także bezpieczeństwa i jakości pojazdów. W dniu 1 czerwca 2018 r. Grupa przedstawiła plan działalności na lata 2018-2022 w zakresie rozwoju technologii pojazdów autonomicznych, a także łączności i elektryfikacji pojazdów.

W 2018 r. wprowadziliśmy na rynek wersje naszych najnowszych produktów - Jeepa Wranglera z 2018 r. i Ram 1500 z 2019 r z silnikami mild hybrid . Dodatkowo na tegorocznych targach motoryzacyjnych Geneva International Motor Show 2019 zaprezentowaliśmy Jeepa Renegade oraz Jeepa Compass w wersji hybrydowej plug-in, a także elektryczne auta koncepcyjne - Alfa Romeo Tonale i Fiat Concept Centoventi. FCA cały czas współpracowała z Waymo - firmą należącą do Google zajmującą się rozwojem samochodów autonomicznych, a w 2018 roku podpisała porozumienie w sprawie poszerzenia floty autonomicznych pojazdów Waymo o dodatkowe 62 tys. minivanów Chrysler Pacifica Hybrid.

Nasza działalność w zakresie inwestycji społecznych pokazuje, że zależy nam na wspieraniu rozwoju i umacnianiu lokalnych społeczności. W 2018 r. na całym świecie przekazaliśmy ok. 24 mln euro na cele charytatywne. Ponadto nasi pracownicy angażowali się w wolontariat w najróżniejszych państwach, poświęcając na projekty społeczne łącznie 174 tys. godzin w ramach godzin pracy. Więcej na temat działalności FCA na rzecz zrównoważonego rozwoju można dowiedzieć się w filmowym podsumowaniu roku 2018 (2018 Sustainability Highlights) albo sprawozdaniu z realizacji strategii zrównoważonego rozwoju za rok 2018 (2018 Sustainability Report). Materiały te są dostępne na stronie fcagroup.com.

Informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące. Opierają się one na aktualnych założeniach i prognozach Grupy dotyczących zdarzeń w przyszłości, a co za tym idzie obarczone są ryzykiem i niepewnością. Wypowiedzi te odnoszą się do zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą, ale nie muszą wystąpić w przyszłości, w związku z czym nie należy na nich w nadmiernym stopniu polegać. Faktyczne wyniki mogą się znacznie różnić od tych, o których jest mowa w wypowiedziach prognozujących, na skutek różnych czynników, w tym niepewności i pogorszenia się sytuacji na rynkach kapitałowych i finansowych, włączając w to możliwość kolejnego kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, zmian cen towarów, zmiany koniunktury gospodarczej, zmian w zakresie wzrostu gospodarczego i innych zmian w uwarunkowaniach gospodarczych, a także warunków atmosferycznych, powodzi, trzęsień ziemi i innych klęsk żywiołowych, zmian w regulacjach, problemów produkcyjnych, w tym ograniczeń związanych z możliwościami produkcyjnymi i dostawami, a także wiele innych czynników ryzyka i niepewności, na które Grupa w większości przypadków nie ma wpływu.

 

najnowsze filmy

wyszukiwanie zaawansowane

Szukaj...

Od
Do
Szukaj

Zdjęcia


Pobierz

Załączniki